Ulrike OTTINGER > Filme > Exil Shanghai > Fotografien